So Kanno (DE/JP) Magnet Phone; Photo Phone

objekti, 2010.

Svaka elektronička naprava stvara magnetsko polje kad ju pokrene struja. Magnet Phone omogućava slušanje zvuka s većine elektroničke opreme. Photo Phone omogućava slušanje zvuka s opreme za osvjetljavanje, televizora i projektora.

So Kanno (DE/JP)

So Kanno je japanski umjetnik koji živi u Berlinu i Nagoyi. Izrađuje robote za umjetničke instalacije i performanse. Zanimaju ga inteligencija roja, organsko ponašanje, emergencija, nepredvidljivost i pogreške uzrokovane sustavima, nasuprot savršene kontrole.
kanno.so